header
East Side Stories Logo

År 2016 fick Tillsammans nöjet att i samarbete med Helsingborgs Stadsteater och Inva-Sam starta upp ett demokratiprojekt uppe på Dalhem, Drottninghög och Fredriksdal, med medel från Kulturrådet i Stockholm.

Projektets stjärna är musikalen med samma namn där de boendes berättelser är det som utgör innehållet, samt att det är de boende själva som är med och skapar allt från musik till kulisser.

East Side Stories har även andra satsningar knutna till sig där projektet har som syfte att stärka de boende. Gräsrotstrappan är ett av dessa initiativ där syftet är att just ge framförallt ungdomar ansvar, förtroende och kreativa möjligheter att forma sin stadsdel. Som ett led i detta kommer det under projektets gång arrangeras olika event av de boende, för de boende.