header

Om HBG Tillsammans

Det är väldigt viktigt för oss på Tillsammans att vi skapar gemensamt. Att vi inte alla sitter inne i olika vrår och tänker för oss själva. Vi tror att när vi möts och blöts i olika sammanhang så kommer vi på våra bästa idéer. Därmed driver vi, tillsammans med Helsingborg Stad och Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg, HBG Tillsammans.

HBG Tillsammans är ett nätverk som träffas två gånger per år. Vid varje tillfälle finns det ett särskilt ämne som nätverket fokuserar på och vi har specialinbjudit gäster som är experter på det givna temat. Genom inspirationsföreläsning, gemensamma diskussioner och praktiska exempel försöker vi hålla lösningsorienterade samtal kring hur vi gör en viss problematik till en styrka. Vår förhoppning är att när människor från olika delar av Helsingborg får träffas så får vi till nya diskussioner och, förhoppningsvis, nya sätt att tänka och arbeta.